Κριτές-Judges

Στην Έκθεση θα παρευρεθούν διεθνούς φήμης κριτές και μαθητευόμενοι!Προσκεκλημένοι κριτές είναι οι Kristiina Rautio,Anne Paloluoma,Vladimir Isakov,Glenn Sjöbom, Adrian Alexandru Dragota και student judges οι Anna Wijbrands και Riikka Turpeinen. World renowned judges and student judges will attend our show!Invited judges are Kristiina Rautio,Anne Paloluoma,Vladimir Isakov,Glenn Sjöbom, Adrian Alexandru Dragota and student judges are Anna Wijbrands και Riikka Turpeinen.

Go to link