Πότε;When?

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2018. On the 17th and 18th of February 2018.